Domov

O nas

Kontakt

Poslovna področja

Rešitve in produkti

Storitve

Novice

Rešitve za zahtevna komunikacijska okolja

computel d.o.o.

Poslovna področja

Nujna medicinska pomoč

Gasilci

Policija

Civilna zaščita

Varnostne službe

Taksi službe

Javni promet

Banke in brokerji

Varnostne službe

Varnostne službe opravljajo dejavnost, kjer gre za varovanje premoženja ali oseb. Pri tem uporabljajo razna tehnična in druga sredstva. Delo opravljajo ekipe varnostnikov ter komandno-nadzorni center, ki sprejema klice in intervencije, koordinira varnostne ekipe ter nadzira posamezne objekte preko tehničnih sredstev.

 

 

 

 

Večkrat je koordinacija med komandno-nadzornim centrom in ekipami varnostnikov v operativi potrebna preko različnih komunikacijskih zvez. V naravi dela varnostnih služb je posebej pomembno ustrezno ukrepanje in vzpostavitev varnostnih protokolov glede na okoliščine, v katerih se storitve varovanja pojavljajo. Obstaja tudi komunikacija s stranko, na primer ob sprožitvi tihih alarmov ali posebnih naročil za izboljšanje varnosti na določenih področjih.

 

Vso govorno korespondenco lahko posnamemo preko visoko stabilnega snemalnega sistema LRProfessional, ki omogoča snemanje radijskih in telefonskih pogovorov tudi preko digitalnih linij. Poleg običajnih zvočnih posnetkov je ob digitalnem snemanju možen zajem tudi drugih parametrov in dodatnih podatkov, kot so dolžina klica, številka klicatelja in klicočega, vrsta klica in drugi pomembni podatki o klicu.

 

Nadzornik oziroma vodja komandno-nadzornega centra in pooblaščene osebe lahko preko zavarovanega dostopa preko uporabniškega vmesnika RecordingsManager dostopajo do posnetkov telefonskih in radijskih pogovorov in tako preverjajo upoštevanje varnostnih protokolov varnostne službe in druge pomembne aspekte kontrolinga v varnostni službi.

Ker je ob izrednih razmerah pomembno varnostno storitev (sploh kadar je v predmetu obravnave varnost stranke) izpeljati čim bolj kakovostno, je snemanje govorne korespondence med varnostnimi ekipami in komandno-nadzornim centrom upravičeno tudi za razreševanje morebitnih pritožb ali pripomb strank na delo varnostne službe.

 

Za sprejemanje klicev v komandno-nadzornem centru priporočamo uporabo našega Klicnega centra, ki ga prilagodimo načinu poslovanja vsake varnostne službe. Za upravljanje z radijskimi zvezami v večjih komandno kontrolnih centrih pa priporočamo uporabo krmilnika zvez NDC-Dicom++, ki omogoča komuniciranje v večih radijskih mrežah ter tako omogoča koordinacijo večih ekip.

 

 

 

Za nadzor voznega parka varnostne organizacije priporočamo prilagojeno rešitev iz nabora rešitev GIS in sledenje, ki omogoča celovit nadzor nad voznim parkom, pozicioniranje vozil, pošiljanje raznih informacij v komandno-nadzorni center in tako prispeva k večji učinkovitosti varnostne službe.

 

Varnostne sluzbe.pdf

Rounded Rectangle: Kontaktirajte nas:
Computel d.o.o.
Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386(1)620 33 40
Faks: +386(1)620 33 49
E-mail: info@computel.si
Splet: www.computel.si