Domov

O nas

Kontakt

Poslovna področja

Rešitve in produkti

Storitve

Novice

Rešitve za zahtevna komunikacijska okolja

computel d.o.o.

Poslovna področja

Nujna medicinska pomoč

Gasilci

Policija

Civilna zaščita

Varnostne službe

Taksi službe

Javni promet

Banke in brokerji

Civilna zaščita

IKT vozilo Civilne zaščite

 

IKT vozilo Civilne zaščite ima vlogo koordinacijskega vozila v primeru dogodka večje ali katastrofne razsežnosti. Vozilo upravlja Radio klub Soča za namene vzpostavitve komandnega središča za vodenje sil zaščite in reševanja na območju velike ogroženosti. Projekt IKT opremljanja vozila je bil izpeljan s strani konzorcija več podjetij. Naše podjetje je tu sodelovalo kot svetovalec pri zasnovi IKT infrastrukture, pa tudi kot opremljevalec vozila.

 

 

Vozilo ima poudarek na uporabi radijskih komunikacijskih naprav. Koordinacija ekip civilne zaščite namreč poteka pretežno preko radijskih zvez. Visoka antena omogoča večje dosege signala radijskih zvez na širokem področju, predvidoma na celotnem območju izrednega dogodka.

 

Radijske zveze so krmljene s krmilnikom radijskih zvez in pripadajočo programsko opremo NDC-Dicom++, ki omogoča enostavno rokovanje in  uporabo radijskih zvez s preprostim klikanjem po zaslonu računalnika. Radijski krmilnik, NDC-Dicom++, ki je vgrajen v vozilu, omogoča hkratno upravljanje 16 radijskih zvez.

 

Poleg vgrajenih radijskih postaj ima vozilo vgrajene še računalnike, ki omogočajo informacijsko podprtost aktivnostim na treh

delovnih mestih v osrednjem delu vozila. Vsi pogovori preko radijskih kanalov so snemani preko sistema LRProfessional.

 

 

Omogočena je tudi uporaba elektronskega zemljevida s prikazom pozicij enot, ki imajo ustrezne radijske postaje. Uporabljajo se profesionalne analogne mobilne radijske postaje PAMR, ki preko posebnih vmesnikov v center sporočajo svojo pozicijo.

 

V vozilu je omogočena tudi vzpostavitev lokalnega varnega brezžičnega računalniškega omrežja na območju okolice vozila, predvsem za primer, ko se v bližini IKT vozila postavi poveljniški šotor.

 

Dnevi Civilne zaščite RS, ZiR 2007

 

Samo vozilo in njegova funkcionalnost je bila prikazana na Dnevih Civilne zaščite Republike Slovenije, ZiR 2007, v Novi Gorici, 19. oktobra 2007. Osnovni uporabnik vozila so člani Radio kluba Soča.

 

Ob predstavitvi na vaji ob Dnevu Cilivne zaščite RS ZiR 2007 so bili predstavljeni naslednji cilji in oprema IKT vozila Civilne zaščite:

 

-  komunikacijska podprtost za nadzor in upravljanje ekip na območju izrednega dogodka,

-  GIS informacijski sistem,

-  avtomatsko pozicioniranje vozil ekip, ki so vključene v intervencijo,

-  medsebojna komunikacija ekip, udeleženih v intervenciji, z različnih strokovnih in organizacijskih področij,

-  varna brezžična povezava med ekipami, udeleženimi v intervenciji.

Civilna Zascita.pdf

Rounded Rectangle: Kontaktirajte nas:
Computel d.o.o.
Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386(1)620 33 40
Faks: +386(1)620 33 49
E-mail: info@computel.si
Splet: www.computel.si