Domov

O nas

Kontakt

Poslovna področja

Rešitve in produkti

Storitve

Novice

Rešitve za zahtevna komunikacijska okolja

computel d.o.o.

Poslovna področja

Nujna medicinska pomoč

Gasilci

Policija

Civilna zaščita

Varnostne službe

Taksi službe

Javni promet

Banke in brokerji

Banke in borzne hiše

Zakladništvo in posli z vrednostnimi papirji

 

Zakladniški sektorji bank in borzni posredniki svoje posle izvajajo na več načinov. Eden izmed njih je telefonski način. Ponavadi gre za transakcije večje vrednosti, ki jih je potrebno zavarovati. Zaradi hitrih sprememb na trgu denarja in vrednostnih papirjev morajo biti transakcije izvedene praktično v trenutku, ko se bančni ali borzni delavec odloči za potezo na trgu.

 

 

 

 

Pisna, overjena potrditev transakcije je naknadna in v primeru napačne poteze se lahko pojavi tudi poslovna škoda, za katero pa mora nekdo odgovarjati oziroma preveriti, če je bila transakcija ustrezno izvršena.

 

Snemalni sistemi, še posebej visoko stabilni LRProfessional, omogočajo neprekinjeno snemanje telefonskih pogovorov izvrševalcev transakcij. Tako so vse poteze oddelčnih delavcev posnete in arhivirane na visoko stabilnem snemalnem strežniku. Posnetki so opremljeni (v primeru digitalnega telekomunikacijskega omrežja) tudi s parametri, kot so klicana ali/in kličoča številka, vrsta klica (odhodni / dohodni), dolžina klica, začetek klica (časovni žig). V kolikor so agenti povezani preko Klicnega centra, se k posnetku pripiše tudi številka agenta in drugi relevantni podatki o samem klicu.

 

Vodje oddelkov in vrhnji management ima z uvedbo takšnega snemalnega sistema možnost poslušanja zgodovine pogovorov, kjer so udeležene transakcije z denarjem ali sredstvi poslovne družbe. Posneti pogovori in statistika klicev omogoča celovit nadzor nad dogajanjem v poslovanju z "bogastvom" finančne institucije.

Prav tako strukturirani podatki omogočajo izdelavo statistik in analizo dogajanja, kar lahko managementu pomaga pri kvalitetnejšem, lažjem in hitrejšem poslovnem odločanju.

 

 

Telefonsko poslovanje s strankami

 

Nekatere banke in borzne hiše omogočajo strankam, ki imajo sklenjeno ustrezno individualno pogodbo, poslovanje preko telefona in drugih komunikacijskih poti. Predvsem je to pomembno zaradi izrednega pomanjkanja časa ljudi z več sredstvi, ki se večkrat za določene transakcije in aktivnosti na svojih računih na banki ali v borzni hiši ne morejo osebno oglasiti.

 

 

Telefonska naročila strank, posneta preko snemalnega sistema LRProfessional, so varno shranjena na snemalnem strežniku in na voljo skrbniku računa stranke, da lahko naknadno preveri naročilo ali ustrezno izvede postopek reklamacije telefonskega naročila.

 

 

 

Banke in borzne hise.pdf

Rounded Rectangle: Kontaktirajte nas:
Computel d.o.o.
Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386(1)620 33 40
Faks: +386(1)620 33 49
E-mail: info@computel.si
Splet: www.computel.si