Domov

O nas

Kontakt

Poslovna področja

Rešitve in produkti

Storitve

Novice

Rešitve za zahtevna komunikacijska okolja

computel d.o.o.

Poslovna področja

Nujna medicinska pomoč

Gasilci

Policija

Civilna zaščita

Varnostne službe

Taksi službe

Javni promet

Banke in brokerji

Taksi službe

V okolju taksi podjetij se je potrebno zavedati, da je ena izmed poti do konkurenčnosti na ostrem taxks trgu tudi informatizacija poslovanja, ki omogoča večjo učinkovitost pri izvajanju taksi stortitev.

 

Naše podjetje je opremilo dispečerski center Taxi društva Ljubljana, ki deluje 24 ur na dan 365 dni v letu neprekinjeno. Dispečerji se pri svojem delu srečujejo z obdobji, ki so zelo intenzivna s klici strank, ki potrebujejo taksi prevoze. Klici strank, ki prihajajo tako na fiksno številko, kot tudi na mobilno številko, so porazdeljeni v vrstnem redu. Zagotovljeno je, da je tisti klicatelj, ki je poklical prej, tudi prej postrežen. Klicni center te klice iz vrste dodeljuje enemu ali več dispečerjem po načelu enakomerne obremenitve. Za to poskrbi programska oprema Klicnega centra v navezi s profesionalnim komunikacijskim strežnikom Siemens Hipath. Tako pridobljena naročila dispečerji oddajajo taksistom preko radijskega sistema NDC-Dicom++.

 

 

Vsi pogovori se zavoljo večje kvalitete storitev snemajo. V manjših taksi dispečerskih pisarnah za ustrezen zajem govornih sporočil po telefonu skrbi snemalni sistem LRPersonal, v večjih dispečerskih vozliščih pa je priporočljiva uporaba sistema LRProfessional. Snemanje pogovorov pomeni naknadno možnost preverjanja veljavnosti in drugih podatkov v zvezi s taksi prevozom, če je ob obilici klicev bilo kako dejstvo preslišano, drugotni pomen pa ima tudi ob obravnavi reklamacij strank ali kontrolingu zaposlenih v dispečerskem centru.

 

Osrednji del taksi dispečerskega centra je enotna zbirka podatkov o taksi prevozih, ki se upravlja preko programa Taxi3000dispatch. S tem je omogočeno enostavno izdajanje zbirnih računov podjetjem, ki imajo redno pogodbo za izvajanje taksi storitev.

Program Taxi3000dispatch dispečerja tudi pravočasno opozori na prednaročila in je tudi neposredno povezan s telekomunikacijskim omrežjem, da lahko avtomatsko pridobiva številke klicateljev. To omogoči enostaven povraten klic naročnika v primeru zapleta pri izvedbi naročila.

 

Z vgradnjo ustreznih GPS naprav v taksi vozila je možno tudi neposredno nadzorovati stanje posameznih vozil na območju, ki ga pokriva taksi podjetje.

 

 

Programska rešitev Taxi3000dispatch je razširljiva še na več načinov. Bistveno prednost doda modul, ki omogoča avtomatsko dodeljevanje voženj najbližjemu prostemu taksistu v primeru, ko dispečer vnaša lokacije preko sistema geolokacije. Če je taksi vozilo opremljeno z ustrezno strojno opremo, lahko preko posebnega

algoritma dispečerski sistem izračuna najbližje vozilo geolocirani lokaciji in mu elektronsko preda podatek o prevozu.

 

Primer opreme za GPS pozicioniranje in podatkovno povezanost taksi vozila z dispečerskim sistemom je podan v spodnji sliki.

 

 

Iz elektronsko zbranih podatkov je možno kreirati točne in raznolike statistične izpise, ki omogočajo managementu taksi družbe kvalitetno poslovno odločanje.

Taksi sluzbe.pdf

Rounded Rectangle: Kontaktirajte nas:
Computel d.o.o.
Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386(1)620 33 40
Faks: +386(1)620 33 49
E-mail: info@computel.si
Splet: www.computel.si