Domov

O nas

Kontakt

Poslovna področja

Rešitve in produkti

Storitve

Novice

Rešitve za zahtevna komunikacijska okolja

computel d.o.o.

Poslovna področja

Nujna medicinska pomoč

Gasilci

Policija

Civilna zaščita

Varnostne službe

Taksi službe

Javni promet

Banke in brokerji

Policija

Uporaba rešitev pri delu v centru

 

 

Pri policijskem delu je pomen komandno-kontrolnega centra bistven za uspešno in učikovito koordinacijo in izvedbo intervencij.

 

V takem centru se izvaja snemanje radijskih in telefonskih pogovorov, ki omogoča arhiv za naknadno poslušanje ter učinkovito kontrolo kakovosti dela ter podporo nadaljnjemu odločanju vodij. Najbolj učinkovita rešitev za snemanje pogovorov v tem poslovnem primeru je LRProfessional v navezi z uporabniško aplikacijo za poslušanje posnetkov Recordings Manager. Sistem omogoča stabilen in kvaliteten zajem telefonskih in radijskih pogovorov ter varen arhiv posnetkov, do katerih je možen dostop le preko zaščitenega okolja.

 

Seveda mora dispečerski center omogočati tudi upravljanje telefonskih in radijskih zvez. To omogočata rešitvi NDC-Dicom++, ki upravlja z radijskimi zvezami in prilagojen program CTIClient, ki spada v okvir programske opreme rešitve Klicnega centra.

 

 

Pri delu policije v komandno-dispečerskem centru je pomembno tudi upravljanje in nadzor voznega parka.  V primerih, ko gre za intervencije nujne narave, lahko posebej prilagojen sistem za

GIS in sledenje omogoči učinkovito in hitro reakcijo na dogodek. Programska oprema lahko omogoči avtomatsko iskanje najbližjega razpoložljivega vozila z ustrezno intervencijsko ekipo in pošiljanje le-te na kraj dogodka. Tako sistem avtomatsko pripomore k temu, da se intervencija oziroma prihod na kraj dogodka izvede v najkrajšem možnem času.

 

Uporaba rešitev pri delu na terenu

 

Terensko delo policistov je raznoliko glede na vrste dogodkov, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Ob tem je potrebno vse dogajanje ustrezno dokumentirati na ustrezne obrazce ter včasih preverjati ustreznost in pravilnost podatkov o udeležencih dogodkov v centralni bazi podatkov.

 

V tem primeru gre za uporabo različnih komunikacijskih kanalov (GSM, DMR-MOTOTRBO, TETRA), ki omogočajo podatkovni prenos. Delo na terenu pokriva celovita mobilna rešitev, podobna NMP3000mobile, ki omogoča več načinov podatkovnega povezovanja ter delo preko kompaktnega računalnika z zaslonom na dotik, ki je lahko vgrajen v vozilo ali pa ga je možno - v primeru vzpostavitve lokalnega WiFi omrežja - odnesti tudi do kraja dogodka.

 

 

Večina policijskih zvez v RS sloni na omrežju TETRA, katerega govorni in podatkovni prenos smo ustrezno implementirali v naše obstoječe rešitve v okviru raziskovalno razvojnega projekta XNMP pod okriljem Ministrstva za obrambo Republike Slovenije.

 

Pri komunikacijskih povezavah za delo na terenu smo pridobili veliko izkušenj na področju NMP in pri izgradnji mobilnih centrov za gasilce in civilno zaščito. Tako lahko nudimo ustrezno svetovanje v zvezi s komunikacijskimi sistemi za uporabo v centru in na terenu, varnostnih mehanizmih ter pri povezovanju z bazami podatkov na klasičnih in mobilnih omrežjih.

Policija.pdf

Rounded Rectangle: Kontaktirajte nas:
Computel d.o.o.
Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386(1)620 33 40
Faks: +386(1)620 33 49
E-mail: info@computel.si
Splet: www.computel.si