Domov

O nas

Kontakt

Poslovna področja

Rešitve in produkti

Storitve

Novice

Rešitve za zahtevna komunikacijska okolja

computel d.o.o.

Rešitve in produkti

Klicni center

Radijski center

Snemanje pogovorov

GIS in sledenje

Medicinska prog. oprema

Taxi prog. oprema

Klicni center

CTIServer

CTIClient

Call Center Manager

CTIServer

 

 

CTIServer je program, ki skrbi za vodenje in prednajavljanje klica, preden ga obdela operater. Njegova naloga je tudi zbiranje statističnih podatkov ter nadzor nad trenutnim stanjem operaterjev. Vse te podatke dobi prek "CTI linka" s centralo. Tako lahko CTIServer in centrala usklajeno delujeta.

 

CTIServer je strežniški program, ki teče neprekinjeno na računalniškem strežniku klicnega centra, ki je obenem lahko tudi strežnik za bazo podatkov in snemanje pogovorov obenem. CTIServer skrbi za ustrezno krmiljenje telefonskih komunikacij in vse podrobnosti in podatke zapisuje v SQL zbirko podatkov. Uporabniški vmesnik programa CTIServer kaže trenutna stanja dela operaterjev, klicev, povezanosti z delovnimi postajami operaterjev, aktivacijo in shemo prednajave, … Vsi ti podatki pa se lahko pregledujejo tudi za nazaj preko aplikacije Call Center Manager. Na CTIServer se kot odjemalci povezujejo aplikacije operaterjev CTIClient.

Prednosti:

 

-  neposredna povezanost s centralo daje kvalitetne podatke,

 

-  centraliziran sistem, ki zajame vse podatke komunikacijskih poti v klicnem centru,

 

-  prikazuje aktualna stanja v klicnem centru,

 

-  pri dohodnih klicnih centrih so klici enakomerno porazdeljeni med operaterje,

 

-  ob zasedenosti / nerazpoložljivosti operaterjev se kreira čakalna vrsta,

 

-  možnost razvrščanja v pravično čakalno vrsto

   ali pa nastavitve prioritet pri dohodnih klicih,

 

-  povezava s programom CTIClient, ki ga lahko

   poljubno prilagodimo naročniku..

 

 

 

CTIServer.pdf

Rounded Rectangle: Kontaktirajte nas:
Computel d.o.o.
Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386(1)620 33 40
Faks: +386(1)620 33 49
E-mail: info@computel.si
Splet: www.computel.si